top of page
Search
  • Natasha Bartula Hebert

Onako, usput...

Više je savršenstva i ljepote u kapi voska nego u čovjeku. Veća je harmonija između gusjenice i stabla drveta nego između ljudi iako imaju isto ime – čovjek!
38 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page